Logo
Logo
 
Nowenna na 100-lecie

 

PATRZ W SERCE I MIEJ SERCE

W Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 11 czerwca 2021 r. w Krakowie, w bazylice OO. Jezuitów, Episkopat Polski na czele z Ks. Abpem Stanisławem Gądeckim, w 100-lecie poświęcenia tejże Bazyliki i w 100 – lecie oddania Ojczyzny Sercu Jezusa, jakie miało miejsce na Małym Rynku w Krakowie w 1921 r., kolejny raz zawierzy Bożemu Sercu całą naszą Ojczyznę.

Jako diecezja przemyska, którą kierował przez wiele lat wielki Czciciel Najświętszego Serca Jezusowego – św. Ks. Bp Józef Sebastian Pelczar, chcemy duchowo włączyć się w to wielkie wydarzenie podejmując dziewięciodniową nowennę.

Hasłem przewodnim które nam będzie towarzyszyć przez te wszystkich dni nowenny będzie: Odnowić pamięć o Bożej Miłości i Miłosierdziu.

Źródłem Miłości i Miłosierdzia jest Otwarte Serce Jezusa. Nigdy o tym nie możemy zapomnieć.

Wydaje się jednak, że obecne czasy i kontekst w jakim znalazła się nasza Ojczyzna i świat z powodu pandemii ujawnił i pokazał w wyraźny sposób to co powinno być istotą naszych duchowych wysiłków płynących z wiary i naszej miłości ku Sercu Bożemu.

Otóż po pierwsze Nowenna nasza będzie miała charakter dziękczynny, gdyż trzeba nam okazać wdzięczność za św. Bpa Pelczara, za ukształtowanie naszej diecezji w duchu pobożności ukierunkowanej na Najświętsze Serce Jezusa, za tak liczne Wspólnoty pielęgnujące nabożeństwo do NSPJ, za tych wszystkich, którym wciąż drogie i bliskie są: Godzina Święta i Pierwszy Piątek miesiąca. Dziękujmy za tej bezmiar dobra, jakie rozlewa się wciąż w naszych sercach poprzez kult i pobożność skierowaną do Serca Bożego!

Drugim elementem Nowenny będzie wynagrodzenie.

Widzimy bowiem jak liczne są dziś nowe zagrożenia duchowe wynikające z obecnie wciąż trwającej pandemii. Widzimy jak obnażyła ona słabość naszej wiary, małość naszej nadziei. Widzimy jak trudno nam w tych czasach praktykować miłość Boga i bliźniego! Wielu od Boga odchodzi, wielu lekceważy sobie udział w niedzielnej Mszy św., praktykowanie codziennej modlitwy. Nawet panująca pandemia nie skłania wielu serc ludzkich do szukania bliskości Boga.

Jakże aktualne jest wołanie Pana Jezusa o tych, którzy w swej gorliwości i pobożności będą miłością wynagradzać za siebie i za innych.

Tak przygotowani poprzez dziękczynienie i wynagrodzenie na końcu naszej Nowenny oddamy się Najświętszemu Sercu Jezusa.

Nowenna, jak wyżej powiedziano będzie miała charakter dziękczynny, wynagradzający oraz charakter ufnej prośby złożonej w Bożym Sercu o przyjęcie Osoby Jezusa do naszego życia jako jedynego Pana i Króla.

Miłość i Miłosierdzie Jezusa przynagla nas, abyśmy żyjąc zakorzenieni w Sercu Bożym, będąc w Jego szkole, pamiętali o Jego słowach: "Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego Serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych”. Propozycja dziewięciodniowej Nowenny, rekolekcji o Najświętszym Sercu Pana Jezusa, konferencji i adoracji, czytanki czerwcowe, jest podjęciem pragnienia Jezusa z krzyża! Potem Jezus, wiedząc, że już wszystko się dokonało, aby wypełniło się Pismo, rzekł: "Pragnę" (J 19,28).

Centralna Nowenna naszej diecezji, przy całodobowym wystawionym Najświętszym Sakramencie będzie miała miejsce w kościele św. Mikołaja i Stanisława biskupa w Jarosławskim Opactwie w dniach 02.06-10.06.2021 r.

 

Nowenna będzie transmitowana we wszystkie dni za pośrednictwem archidiecezjalnego Radia Fara oraz za pomocą kamer, aby dać możliwość duchowego przeżycia ogółowi wiernych w diecezji i poza naszą diecezją. Jubileusz 100 - lecia konsekracji Bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie i poświęcenia naszej Ojczyzny jest bowiem wydarzeniem historycznym i ma też wydźwięk wdzięczności za odzyskaną niepodległość.

W pragnieniu Jezusa z krzyża, odnajdujemy zaproszenie do spojrzenia na Jego przebite Serce, które otwarte włócznią żołnierza nigdy się odtąd nie zamknęło na człowieka. W czasach, w których cierpimy coraz częściej na chorobę niepamięci na Bożą Miłość i Miłosierdzie, pragniemy w Sercu Jezusa na nowo złożyć wszelką nadzieję. W Sercu Bożym otwartym włócznią żołnierza dla naszego zbawienia, odnajdujemy wciąż na nowo zaproszenie, byśmy się spotkali z Miłością i Miłosierdziem Pana Boga.

Czy mogę pozostać obojętny na Jego pragnienie z krzyża? Co zrobię by odpowiedzieć na Jego miłość i miłosierdzie?

Dołóżmy wszelkich starań, aby poprzez nabożeństwa czerwcowe, nowennę i adorację oraz rekolekcje, duchowo przygotować się do ufnego i świadomego ponowienia aktu oddania naszej Ojczyzny, rodzin i nas samych Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

 

Szczegółowy plan nowenny znajduje się na sąsiedniej stronie       Audycja w Radio Fara     Zachęcamy do skorzystania z zapisów na adorację.